Revize

  • Revize chladícího a klimatizačního zařízení
  • Kontroly minimálně 1x ročně
  • Zavedení evidenčních knih
  • Kontrola tlaku a množství chladiva
  • Kontrolu a proměření elektro částí

Proč revizi právě od Nás?

Vlastníme certifikát životního prostředí pro nakládání s F-plyny a regulovanými látkami!

Provádíme kompletní revize veškerých chladících a klimatizačních zařízení . Které jsou povinné z nařízení Evropského parlamentu a dále zákonem stanovených kvót. Chlazení či klimatizace, které obsahují více než 3kg množství chladiva musí projít 1x ročně revizí. Ostatní zařízení s více kilogramy je revize povinná už 2x ročně. Prohlídky je povinen zajistit provozovatel zařízení.